Standaryzacja Danych Adresowych

Dlaczego warto dbać o poprawne dane w naszym systemie?

Błędne lub niekompletne dane adresowe klientów w systemie typu CRM/ERP są problemem wielu przedsiębiorstw. Brak weryfikacji danych teleadresowych z czasem może doprowadzić do znaczącej liczby błędów oraz problemów z odpowiednim działaniem zaimplementowanych funkcji.

Z czasem w systemie potrafią pojawiać się błędy w postaci literówek, zduplikowanych rekordów, bądź braki częściowych informacji.

Dlatego należy zweryfikować aktualną bazę pod kątem poprawności oraz zapobiegać powielaniu się błędów w kolejnych latach działania systemu.

Aby wykluczyć błędy, należy odnieść się do sprawdzonego źródła. Naszą bazę dostarcza firma Madkom S.A. z Gdyni, która wykorzystuję informacje adresowe w swoim systemie SIDAS.
Baza jest aktualizowana co tydzień oraz w pełni zintegrowana z informacjami których dostarcza GUS oraz bazą PNA (baza Poczty Polskiej).