Słownik pojęć bazy kodów pocztowych TERYT

Baza kodów TERYT, którą udostępnia Główny Urząd Statystyczny  zawiera szereg informacji adresowych.

Jako najważniejszy z nich możemy wyróżnić trzy kody pocztowe TERYT, które opisują:

 • TERC – identyfikator i nazwa jednostki podziału terytorialnego, według trójstopniowego podziału: województwo, powiat, gmina.Dodatkowo system wyróżnia:
  • miasta na prawach powiatu,
  • gminy miejskie, wiejskie, miejsko-wiejskie,
  • miasta i obszary wiejskie w gminach miejsko-wiejskich,
  • dzielnice m.st. Warszawa i delegatury w miastach: Łódź, Kraków, Poznań i Wrocław.
 • SIMC – identyfikator i nazwa miejscowości,Obejmuje takie dane jak:
  • urzędową nazwę miejscowości,
  • identyfikator miejscowości,
  • urzędowy rodzaj miejscowości,
  • województwo, powiat i gminę, na terenie której położona jest miejscowość wraz z określeniem przynależności w przypadku niesamodzielnych jednostek.
 • ULIC – nazwy ulic i ich identyfikator – wykaz ulic przyporządkowany do miasta.

Oznaczenia według kodu ULIC jakie rozpoznaje baza: ulica, plac, rondo, osiedle, aleja, inne, skwer, park, rynek, droga, bulwar, szosa, wybrzeże, ogród oraz wyspa.

Baza kodów pocztowych GUS

Rejestr GUS zapewniam nam odpowiedni standard identyfikacji terytorialnej. Głównie zostało to wprowadzone z myślą o organach prowadzących urzędowe rejestry i systemy informacyjne dla administracji publicznej.
Dane odnoszą się do jednostek terytorialnych i umożliwiają integrację danych zgromadzonych w systemach.

Sprawdź naszą bazę i zgłoś się po próbkę danych: TUTAJ