Kody Pocztowe Poczta Polska

Baza PNA (Pocztowe Numery Adresowe)

Kody Pocztowe Poczta Polska

W Polsce bieżący system kodów pocztowych wprowadzono z dniem 1 stycznie 1973 roku. Był on skutkiem zarządzenia nr 89, z 17 listopada 1972 roku, którego autorem był ówczesny Minister Łączności.

Format kodów pocztowych: 00-000

Pierwsza cyfra – oznacza zawsze okręg pocztowy.

Jako ciekawostkę, warto przyjąć, że podział oznaczeń okręgów ustalono począwszy od Warszawy, gdzie kolejnym okręgom były przypisywane liczby zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara.

 • 0 – okręg warszawski (woj. warszawskie)
 • 1 – okręg olsztyński (woj. olsztyńskie i białostockie)
 • 2 – okręg lubelski (woj. lubelskie i kieleckie)
 • 3 – okręg krakowski (woj. krakowskie i rzeszowskie)
 • 4 – okręg katowicki (woj. katowickie i opolskie)
 • 5 – okręg wrocławski (woj. wrocławskie)
 • 6 – okręg poznański (woj. poznańskie i zielonogórskie)
 • 7 – okręg szczeciński (woj. szczecińskie i koszalińskie)
 • 8 – okręg gdański (woj. gdańskie i bydgoskie)
 • 9 – okręg łódzki (woj. łódzkie)

Druga cyfra – oznacza obszar okręgu, który jest położony wzdłuż linii komunikacyjnych lub jest miastem wojewódzkim.

Wyjątkiem są największe miasta którym przydzielono jedną, dwie lub pięć cyfr strefowych:

 • 00 – 05 Warszawa M. + powiaty wokół Warszawy
 • 30 – 31 Kraków M.
 • 50 – 54 Wrocław M.
 • 60 – 61 Poznań M.
 • 70 – 71 Szczecin M.
 • 90 – 94 Łódź M.
 • 10 – Olsztyn M.
 • 15 – Białystok M.
 • 20 – Lublin M.
 • 25 – Kielce M.
 • 26 – Radom M.
 • 35 – Rzeszów M.
 • 40 – Katowice M.
 • 45 – Opole M.
 • 65 – Zielona Góra M.
 • 75 – Koszalin M.
 • 80 – Gdańsk M.
 • 81 – Gdynia M. (Sopot)
 • 82 – Elbląg M.
 • 85 – Bydgoszcz M.

Trzecia cyfra – pozostaje wyróżnikiem opisującym obszar pocztowy.

Cyfra czwarta i piąta (łącznie) – opisuje pocztę oraz podległy region.

Wyjątkiem są odbiorcy mający swój własny kod pocztowy do których zaliczamy:

 • 00-919 – Narodowy Bank Polski
 • 00-977 – Polskie Radio SA
 • 00-999 – Telewizja Polska SA.

Skutkiem wprowadzenia systemu PNA było przyśpieszenie pracy osób sortujących przesyłki dzięki uproszczeniu całego procesu oraz możliwość obsadzenia stanowisk przez osoby bez znajomości tzw. geografii pocztowej.

Przykładowy wzór adresu pocztowego:
Madkom S.A. 
al. Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia