Baza Kodów Pocztowych – Integracja z systemami informatycznymi CRM, ERP

System klasy CRM lub ERP wprowadzamy do firmy z kilku powodów.|

Jednym z kluczowych jest standaryzacja danych. Chodzi nam zatem o jakość danych na których pracujemy.
Dotyczy to także danych adresowych klientów, kontrahentów lub innych podmiotów współpracujących.

Aby zagwarantować odpowiednią jakość wprowadzonych danych. Powinniśmy odnieść się z rekordami naszej bazy do pewnego źródła.

Baza Kodów SIDAS, pozwoli usprawnić system CRM, ERP w zakresie:

– standaryzacji danych: dopasowanie danych do stałego wzorca, przykładowo Warszawa, warszawa, Wawa, W-wa, eliminacja błędów oraz tzw. literówek.
– walidacja danych adresowych: weryfikacja poprawności posiadanych danych adresowych pod kątem błędów w adresach, nazewnictwie ulic oraz błędnych kodach pocztowych,
– analiza danych adresowych: przyporządkowanie adresów do regionów: województwo, gmina, powiat,
– auto uzupełnianie: przyspieszenie procesu wprowadzania klientów, podpowiedź danych adresowych oraz bieżąca weryfikacja.

Rozbuduj swój system i zapytaj o bazę SIDAS klikając TUTAJ.